Thiết bị trộn các loại

Chế tạo các thiết bit trộn bột, muối, vừa trộn-rang các loại
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật liệu inox 304

Máy có cánh đảo hoặc không có cánh đảo

Chuyển động tự xoay quanh trục đứng và ngang

Thời gian trộn 10-30 phút

Công suất, Năng suất tùy thích

Trộn khô hoặc trộn ướt

Giá 1/3 giá thị trường